: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 3/9/2538 : :


บรีส
ชื่อ-นามสกุล : 
จุฑาลักษณ์  ศิริรัตน์
ชื่อเล่น : 
บรีส
วันเกิด : 
3 ก.ย. 2538
อายุ : 
21
เพศ : 
E-mail : 
siriratbreeze@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :