: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 15/9/2538 : :


มิค
ชื่อ-นามสกุล : 
รัตติยากร  ไพรเขียว
ชื่อเล่น : 
มิค
วันเกิด : 
15 ก.ย. 2538
อายุ : 
21
เพศ : 
E-mail : 
P.rattiyakorn@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55120
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :