: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 6/9/2539 : :


เจีย
ชื่อ-นามสกุล : 
รัชนี  การเจริญ
ชื่อเล่น : 
เจีย
วันเกิด : 
6 ก.ย. 2539
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
Rachanee2539@hotmail.com
Homepage : 
ที่อยู่ : 
191 หมู่ 9 ต.เจดีย์ชัย
อำเภอ : 
ปัว
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55120
เบอร์โทรศัพท์ : 
097-3095707
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
ทำอาหาร