พุธ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

อบรมโครงการ YES นิดา

เนื้อหากิจกรรม :
อบรมโครงการ YES นิดา
ม.2/4, 2/8, 3/6, 3/7, 3/8

เข้าชม 389  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
  
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหากิจกรรม :
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ม.1/9 ,2/9 , 3/9

เข้าชม 389  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561