ศุกร์์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตน่าน2 (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.00 น. )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตน่าน2
เข้าชม 351  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561