พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 15.10-16.00 น. )
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
เข้าชม 310  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561