จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

คณะครูบุคลากรศึกษาดูงานอีสานใต้

เนื้อหากิจกรรม :
คณะครูบุคลากรศึกษาดูงานอีสานใต้
เข้าชม 434  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
  
ครูเริ่มลงเวลาปฏิบัตืหน้าที่

เนื้อหากิจกรรม :
ครูเริ่มลงเวลาปฏิบัตืหน้าที่
เข้าชม 434  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2561