จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
เข้าชม 238  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561