พุธ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
เข้าชม 19  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561