พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
เข้าชม 232  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561