พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

นักเรียน ม.3-5 ห้องพิเศษวิทย์ และ ม.3 ห้อง EISP ทัศนศึกษา

เนื้อหากิจกรรม :
นักเรียน ม.3-5 ห้องพิเศษวิทย์ และ ม.3 ห้อง EISP ทัศนศึกษา
เข้าชม 34  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563