[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายดำรงค์ คันธะเรศย์
ชื่อเล่น : 
ดำ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
28/10/2506
อายุ : 
51
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
dhum2010@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
369 หมู่ 2 ต.ท่าวังผา
อำเภอ : 
ท่าวังผา
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55140
เบอร์โทรศัพท์ : 
0818836738
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท