[ Safejitaree ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาว​หัสดาภรณ์ จิตอารีย์
ชื่อเล่น : 
เชฟ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
12/3/2546
อายุ : 
15
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
noobgamer12032003@gmail.com  
ที่อยู่ : 
169/4
อำเภอ : 
ปัว/Pua
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0643069874
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น