[ Kanyanat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
กัญญาณัฐ รุณอินตา
ชื่อเล่น : 
ไอซ์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
24/9/2550
อายุ : 
12
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
kanyanat.runinta@gmail.com  
ที่อยู่ : 
325/4
อำเภอ : 
ปัว
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0611239441
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น