ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรชนิศ อุดอ้าย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานห้องสมุด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :