ชื่อ - นามสกุล :นายจรัส พลจร
ตำแหน่ง :ลูกจ้างพนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มลูกจ้างพนักงานบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :