ชื่อ - นามสกุล :นางวรรณิภา ต๊ะแก้ว
ตำแหน่ง :ลูกจ้างศูนย์อาหาร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างศูนย์อาหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :