ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกิตติภรณ์ วังกะ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี
ที่อยู่ :
Telephone :0882690086
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี