ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัคจิรา กันบุญ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :0824836792
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ