ชื่อ - นามสกุล :นายบรรจง ขอดแก้ว
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :137/1 ม.10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
Telephone :0971311224
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานบุคคล