ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรวรรณยา วุฒิ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :0857082585
Email :Wutthi.g56@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ