ชื่อ - นามสกุล :นางมยุรา ปัญญาวงค์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0810315922
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :