ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิไลวรรณ ปะทะดวง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :0843693173
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :