ชื่อ - นามสกุล :นายมนตรี ศรีสุขคำ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0843688588
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานทั่วไป