ชื่อ - นามสกุล :นายวิจารย์ จิณเสน
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :0870754988
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :