ชื่อ - นามสกุล :นางพรลภัส อ่ำหงษ์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่อยู่ :
Telephone :0818056695
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :