ชื่อ - นามสกุล :นางพรรณทิพย์ ตระกูลพิทักษ์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาจีน
ที่อยู่ :
Telephone :0861140315
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :