ชื่อ - นามสกุล :นายนรินทร์ เชื้อหมอ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :0882526874
Email :narin.ch2526@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ