ชื่อ - นามสกุล :นายอรรถวุท ใบยา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0806783884
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :