ชื่อ - นามสกุล :นางวิรัชนก จันทร์เรีย
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0864236059
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :