ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธ ยาปัน
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0892667175
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :