ชื่อ - นามสกุล :นายไพรัตน์ ยังศิริ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ที่อยู่ :
Telephone :0812870435
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :