ชื่อ - นามสกุล :นางจารุณี ศรีจอม
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาแนะแนว
ที่อยู่ :
Telephone :0857138930
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มกิจกรรมนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอนวิชาแนะแนว